UUjęcia wodociągowe

Urządzone w Lesie Bąkowiec, na południowo-wschodnim krańcu wsi, przy granicy z Husowem. Wykonała je słynna wiedeńska firma budowlana Gramlik. Woda z tego miejsca płynęła bez pomocy pomp aż do Zamku w Łańcucie. Ze starych, nieużytkowanych obecnie urządzeń zachował się system kilkunastu studzienek oraz murowany zbiornik przeznaczony do gromadzenia wody. Nad wejściem do zbiornika umieszczona została płyta z inskrypcją „Wodociąg ten założył Roman hr. Potocki Trzeci Ordynat na Łańcucie w roku 1893”. Wokół ujęć zachowały się pozostałości dawnego parku leśnego oraz modrzewiowy dom z około 1910 r., w którym niegdyś mieszkał nadzorca wodociągów Morawski.

Czytany 2516 razy