WWyświetlenie artykułów z etykietą: przyroda

środa, 19 lipiec 2017 12:24

Przyroda

Handzlówka znajduje się w zasięgu Pogórza Dynowskiego należącego do zewnętrznego pasa fliszowych Karpat. Miejscowość wyróżniają bogate formy krajobrazu: łagodne wzgórza oraz garby poprzecinane wąskimi i krótkimi dolinami. Najwyższy szczyt w tym paśmie to Patria, znajduje się na pograniczu z Husowem i wynosi 418 m n.p.m.

                Fragment Handzlówki wchodzi w skład Hyżnieńsko - Gwożnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część miejscowości pokrywają lasy grądowe i buczyny karpackie, natomiast w dolinie  Sawy można spotkać fragmenty łęgów olszowo - wierzbowych. Podstawowy drzewostan tutejszych lasów stanowią: buk, dąb, sosna, jodła, modrzew, grab i brzoza. Z roślin chronionych można ty napotkać między innymi sasankę, kłokoczkę południową, bluszcz pospolity, podkolan biały, lilię złoto głów. Na terenach polnych można spotkać sarny, bażanty, kuropatwy, lisy, zające i dziki. Interesujące gatunki zwierząt to puchacz, zimorodek, remiz, krogulec, borsuk, łasica, salamandra.

Dział: Turystyka